Rreth nesh

Albanian Fast Courier eshte pjese e kompanise Jupiter Group e cila ofron sherbimin e dergimit postar ne te gjithe Shqiperine. AFS eshte krijuar qe prej vitit 2020 duke ofruar sherbim Dergese sa me efektiv dhe eficent te mundshem. Ka mjetet me te fundit te transportit duke ofruar nje dergim te shpejte dhe te sigurte te cdo porosie ne cdo vend te Shqiperise. 

Vejm foto te stafit/ makinave

Vejm foto te stafit/ makinave

Vejm foto te stafit/ makinave

Vizioni: Vizioni yne eshte qe te jemi nje nder kompanite me te mira postare per dergimin e porosive ne te gjithe Shqiperine.

 

 

 

Misioni: Te arrijme te jemi kompania qe ofron sherbimet me efektive dhe eficente ne vendin tone. Te jemi me te shpejtet, saktet dhe te sigurtet ne dergimin e porosive.

team

Personeli

call-message